Expeditionen

Vi finns på Jenny Nyströms gränd 2 i Kalmar.
Postadress: Socialdemokraterna i Kalmar län, Box 67, 391 20 Kalmar.
Telefon: 0480-458400
Mail: kalmar.pd@socialdemokraterna.se

Ombudsman
Gunilla Johansson
0480-458400
070-4911003
gunilla.johansson@socialdemokraterna.se

Sekreterare
Helén Samuelsson
0480-458400
070-9101948
helen.samuelsson@socialdemokraterna.se

Regionpolitisk sekreterare
Richard Ilett
072-465 80 66
richard.ilett@regionkalmar.se

Valombudsman
Malin Anell
070-436 12 11
malin.anell@socialdemokraterna.se

Ombudsman med ansvar för kommunikation och studier
Annika Högberg  (tjänstledig)

facebook Twitter Email