Förstärkning till landets kvinnojourer

De ideella kvinno- och tjejjourerna utför ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för våld. Regeringen bedömer att det finns fortsatt behov vid kvinno- och tjejjourerna av att utveckla arbetet. Regeringen stärker därför kvinnojourernas arbete med 50 miljoner kronor under 2018. Ett stärkt stöd till ideella kvinno- och…

Läs mer

Rödgröna landstinget i Kalmar län summerar mandatperioden

Mandatperioden går mot sitt slut. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft ansvaret för landstinget i Kalmar län under perioden. Den här rapporten syftar till att lyfta fram det som hänt inom landstinget 2014-2018. Landstinget i Kalmar län är ett nationellt skyltfönster. Den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern visar att Kalmar län har landets nöjdaste patienter. Samtliga…

Läs mer

Fortsatt satsning på Polismyndigheten

Den S-ledda regeringen fortsätter satsningen på Polismyndigheten och avsätter i vårbudgeten 200 miljoner kronor för att ytterligare stärka polisverksamheten. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Bakgrund Polismyndighetens förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism behöver öka. Det nya tillskottet gör det möjligt för Polismyndigheten att snabbare än planerat säkra en adekvat…

Läs mer
facebook Twitter Email