Situationen för vägnät och järnväg är akut i norra Kalmar län

Riksdagsledamoten Tomas Kronståhl, (S), skriver till infrastrukturminister Thomas Eneroth med anledning av den mycket akuta situationen som råder när det gäller situationen för både väg och järnväg i norra Kalmar län. -Jag har i mina olika roller både som kommunstyrelsens ordförande i Västervik och nu i rollen som riksdagsledamot för Kalmar län försökt på olika…

Läs mer

Socialminister Lena Hallengren besöker Torsås digitalt fredagen den 11 december

Ministern besöker Torsås hälsocentral som är en medelstor hälsocentral med ca 7000 listade patienter och en välfungerande samverkan med kommunen. De har också lyckats att bli hyrläkaroberoende vilket är nuläget och att det snabbt kan bli en förändrad situation. Utifrån denna bakgrund så fanns goda förutsättningar att hantera situationen när corona kom till samhället i…

Läs mer

Nya poliser kommer i veckan

Kalmar 20201123 PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN Under det senaste året har det examinerats över 1 000 nya poliser, och i denna vecka går nära 600 nya poliser ut i tjänst för att förstärka polisverksamheten över hela landet. 21 fler poliser förstärker oss här i polisområde Kalmar/Kronoberg. I juni kom det 14 nya poliser…

Läs mer
facebook Twitter Email