Utbildningsminister Anna Ekström besöker Riksglasskolan i Pukeberg

Fredagen den 16 oktober besöker utbildningsminister Anna Ekström (S) Riksglasskolan i Pukeberg för ett möte med personal och skolledning. Besöket sker digitalt.

På plats deltar även riksdagsledamot Laila Naraghi (S), Mikael Svanström, oppositionsråd (S) i Nybro kommun samt Martina Aronsson, vice ordförande (S) i lärandenämnden. Riksdagsledamot Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot (S) i utbildningsutskottet med ansvar för gymnasiefrågor, deltar digitalt. I augusti besökte hon Riksglasskolan för en rundvisning och samtal med personal och skolledning. Utbildningsministerns besök är en…

Läs mer

Satsningar mot våld i nära relationer

Den S-ledda regeringen har föreslagit en satsning på 100 miljoner kronor per år mot våld i nära relationer genom att förstärka Länsstyrelsernas regionala arbete. Ett viktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Regeringen föreslår också en förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer.

– Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer måste motarbetas, med kraft och beslutsamhet. Hemmet ska vara en trygg plats, inte en brottsplats. Det är mycket välkommet att länsstyrelsernas långvariga uppdrag på detta område nu föreslås bli permanent. Tidigare har finansieringen delvis varit ojämn och kortsiktig. Det har skapat osäkerhet för både länsstyrelserna…

Läs mer

Bekämpa fusk – en rättvisefråga

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar 189 miljoner på att bekämpa skattefusk och fusk i våra välfärdssystem. – Vi vill stoppa pengarna till de kriminella nätverken, oavsett om det är mc-gäng, klaner eller mer löst sammansatta nätverk. Det är i grunden en rättvisefråga, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot. Pengarna ska gå till dem som har rätt till…

Läs mer
facebook Twitter Email