Justitieminister Morgan Johansson besöker Kalmar för att samtala om etablering av ny anstalt

Måndagen den 26 oktober besöker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Kalmar för att tala med Kriminalvården om etableringen av en ny anstalt samt för att ta del av polisens arbete. Program Möte med Polismyndigheten Polismyndigheten ger statsrådet en lägesbild av lokalpolisområdet. Möte med Kriminalvården Kriminalvården informerar statsrådet om etableringen av en ny anstalt. Kl. 13.40–14.00:…

Läs mer

Motioner och beslut distriktskongress 2020

Under Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress behandlades hela 37 motioner och det är rekordmånga. Historik Vanligtvis hålls den årliga distriktskongressen under våren. I år hade vi inledningsvis planerat för en kongress i Hultsfred med ca 200 deltagare. Pandemin kom och därmed fick vi ändra planerna rejält. I stället för en fysisk kongress så påbörjade vi…

Läs mer

Socialdemokraternas första digitala distriktskongress genomförd

Under lördagen den 17 oktober genomförde Socialdemokraterna i Kalmar län sin distriktskongress digitalt. Runt om i länet hade ombuden samlats med sin delegation i respektive arbetarekommun för att delta. - Det var viktigt att ses trots att vi ses digitalt, säger Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Under distriktskongressen delades Tage Erlanders hedersmedalj ut till Agneta Ringman, Borgholm, och Ann-Marie Fagerström, Emmaboda. -Vi har också behandlat och debatterat rekordmånga motioner, 37 stycken. Vi har ett aktivt, framåtsträvande och engagerat parti och det gör mig fylld av tillförsikt, säger Anders Henriksson. Motionerna spände över en lång rad ämnen så som skattesystem, fördelningspolitik, reseavdrag,…

Läs mer
facebook Twitter Email