Regeringen utser Naraghi till ledamot i parlamentarisk kommitté

Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) har av regeringen utsetts att ingå i en nyligen tillsatt utredning: en parlamentarisk kommitté om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Kommittén har i uppdrag att utreda frågan om skadestånd från det allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen…

Läs mer

Lena Hallengren till Öland måndagen den 1 april

Statsrådet Lena Hallengren kommer att under förmiddagen besöka Borgholms hälsocentral. Där kommer hon få veta mera om Borgholmsmodellen och Hemsjukhuset samt träffa en patient som kommer vara uppkopplad till hälsocentralen. 11.00 Hälsocentralen Borgholm Presentation av Borgholmsmodellen. Medverkar gör bland andra Åke Åkesson, verksamhetschef, och Yvonne Hagberg, regionråd 11.30-12.00 Besök i verksamheten Hemsjukhuset Rundvandring och samtal…

Läs mer

Distriktskongress 2019

Lördagen den 13 april håller Socialdemokraterna i Kalmar län sin distriktskongress i Emmaboda. Kongressen inleds 08.30 med registrering och fika. Under dagen kommer Tage Erlanders hedersmedalj att delas ut. Gästar kongressen gör Heléne Fritzon och Johan Danielsson, båda kandidater till EU-parlamentsvalet. Handlingar: Program/arbetsordning Verksamhetsberättelse

Läs mer
facebook Twitter Email